PRIVACYBELEID Mireille van Os

Mireille van Os gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacy beleid.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Per  25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, waardoor je meer inspraak krijgt in het gebruik van je gegevens.
Het privacy beleid van Mireille van Os is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je:
–  je hebt ingeschreven op de nieuwsbrief van Mireille van Os
– diensten hebt afgenomen van Mireille van Os
– een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken.
Deze gegevens zijn onder meer nodig voor facturen, aanwezigheidslijsten etc.. .

Het kan gaan om:
•Voor- en achternaam
•Geboortedatum
•E-mail adres
•Telefoonnummer
•Website
•Bedrijfsnaam
•Functie
•Straat en huisnummer
•Postcode en woonplaats
•IP Adres
Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens
Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten via mijn nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een privacyverklaring.
Indien je in de toekomst geen mail meer wil ontvangen, kan je je ten alle tijden uit laten schrijven door middel van een link onderaan de mail of door contact op te nemen. Je e-mail adres wordt in dat geval binnen de week uit de bestanden verwijderd en zal niet worden bewaard.
Jouw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden buiten Mireille van Os mits je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Elke door speling van informatie wordt door mij geregistreerd en opgevolgd.
Mocht je een factuur van mij hebben ontvangen, dan heeft de boekhouder en de Belastingdienst daar – mochten zij daar om vragen-  inzage in.

Bewaartermijn
Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoud- en CRM systemen bewaar ik tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij  verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per mail. Je kunt je verzoek mailen naar mireille@mireillevanos.nl of via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 

Wijzigingen
Mireille van Os behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contactgegevens
Mireille van Os is eigendom van en wordt beheerd door

Mireille van Os, Prins Bernhardlaan 9, 3972 AV Driebergen

Mireille@mireillevanos.nl

KvK-nummer: 63911183

Btw-identificatienummer: NL190279564B01